zobaczyl_komentarz
Krzyż Jezusa. drzwi
poprzedni krzyż wszystkie krzyże komentarz o autorze następny krzyż"To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy."
Apokalipsa - rozdział trzeci, werset 7

do góry